ఫోన్ చేసి చంద్రబాబు కు NO జగన్ కు OK చెప్పిన అమిత్ షా..Why ? | Latest AP Political News Telugu

Duration: 1:41 Views: 19 741 Submitted: 7 months ago
Description: ఫోన్ చేసి చంద్రబాబు కు NO జగన్ కు OK చెప్పిన అమిత్ షా..Why ? | Latest AP Political News Telugu WELCOME POLITICAL PUNCH . Political Punch youtube channel for complete political news . Channel working only on truth.we don't Blame Any Political Party We Will Show Truth .That is our commitment. Ap And Telangana Political News , Internation News ,assemble News, parliament News Etc . Thanks For Watching US , SUBSCRIBE US . https://www.youtube.com/channel/UCup1... https://www.youtube.com/results?searc...
Categories: News & Politics